? заменува една буква

spite

1.
злоба
2.
n. злоба, инает lout of spite за инает
in spite of - без оглед на; v. лути некого, пркоси некому
3.
инает

spite; vexation

1.
злоба; пакост

spiteful

1.
злобен
2.
a. злобен; /2/ пакосен, зајадлив
3.
пакосен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

spitefulness

1.
n. пакост, злоба, инаетлак
Зборови со слично значење