? заменува една буква

wound

1.
рана
2.
n. рана, повреда; (прен.) навреда
3.
ранува

wound-up

1.
adj. pred. 1. be wound-up вознемирен/возбуден/нервозен е: I was too woundup to sleep Бев премногу возбуден за да заспијам.
2. навиен (часовник).
3. отворен (прозорец на возило)

wounding

1.
adj. fig. навредлив (забелешка)
Зборови со слично значење
именки (синоними):
придавки (синоними):