? заменува една буква

bruise

1.
модрина
2.
n. модринка; v. прави модринки; /2/ толче
3.
модрица
Зборови со слично значење

bruised

1.
помодрен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

bruises

1.
модрици
Зборови со слично значење