? заменува една буква

disconcert

1.
v.t. 1. обеспокојува, вознемирува, збунува.
2. деконцентрира

disconcerting

1.
вознемирувачки
Зборови со слично значење
придавки (синоними):