? заменува една буква

tolerate

1.
v. трпи, поднесува; /2/ допушта, дозволува