? заменува една буква

calculator

1.
калкулатор, човек што смета
2.
n. сметководител, оној што брои; /2/ калкулатор, бројач (машина за сметање); /3/ пресметкувачка табела
3.
калкулатор
4.
сметач
Зборови со слично значење