? заменува една буква

crook

1.
кривина
2.
n. кука, кукичка; /2/ свиок (на река, пат); /3/ (сленг) крадец, лажливец
3.
крадец
4.
кука
5.
измамник
6.
крив
Зборови со слично значење

crook; liar

1.
лажливец; крадец; лажго

crook; swindler

1.
измамник

crook; thief(-ves); robber

1.
крадец; лажливец

crook; villain

1.
никаквец

crooked

1.
искривен
2.
a. крив, свиткан, искривен; (прен.) нечесен, неправилен; /2/ подгрбавен
Зборови со слично значење
придавки (антоними):
придавки (слични):

crookedly

1.
adv. 1. накриво, искривено (стои/оди).
2. кисело (се смее)
Зборови со слично значење
прилози (синоними):