? заменува една буква

defection

1.
изневера, дезертирање
Зборови со слично значење