? заменува една буква

deviant

1.
adj. изопачен: deviant behaviour изопачено однесување
Зборови со слично значење
именки (синоними):
придавки (синоними):