? заменува една буква

enduring

1.
adj. 1. долготраен, траен (пријателство/мир).
2. издржлив, истраен; трпелив (човек)
Зборови со слично значење
придавки (синоними):