? заменува една буква

imperishable

1.
траен, вечен
2.
неуништив
3.
вечен, траентраен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):