? заменува една буква

gird

1.
опашува
Зборови со слично значење
глаголи (антоними):

gird up

1.
стегнува со колан

gird up ones loins

1.
засукува ракави

girded

1.
опколен
Зборови со слично значење
глаголи (антоними):

girder

1.
греда, носач, пречка
2.
носач
3.
носач, греда, пречка, носач
Зборови со слично значење
именки (синоними):

girding

1.
опколување
Зборови со слично значење
глаголи (антоними):

girdle

1.
корсет, мидер
2.
1. опашува, колан, опколува, појас
3.
каиш
4.
мидер; појас
5.
мидер, корсет, појас, мидер
6.
колан, појас, опашува, опколува
Зборови со слично значење