? заменува една буква

hatred

1.
n. 1. омраза, нетрпеливост, одбивност (of/for sb/sth кон некого/нешто).
2. have a/feel/show a deep/intense hatred for/of sb/sth има/чувствува/покажува длабока/силна омраза кон некого/нешто.
3. arouse/stir up hatred предизвикува омраза.
4. incur hatred навлекува омраза.
5. do sth out of hatred прави нешто од омраза.
6. be filled/consumed with hatred исполнет/обземен е со/од омраза ^
Зборови со слично значење
именки (синоними):
именки (антоними):

hatred fheitrid)

1.
n. омраза, непријателство