? заменува една буква

hate

1.
n. омраза, одвратност; v. мрази; /2/ не поднесува (некого)
2.
омраза
3.
мрази
Зборови со слично значење
именки (синоними):
именки (антоними):
глаголи (синоними):
глаголи (антоними):

hate trick

1.
подвиг

hate; detest

1.
не поднесува; мрази

hateful

1.
a. омразен; /2/ полн со омраза
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):
придавки (слични):