? заменува една буква

detest

1.
се гнаси
2.
v. се гнаси, мрази
3.
гадење
4.
мразење
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):
глаголи (антоними):

detest; hate

1.
мрази; не поднесува

detestable

1.
одвратен
2.
a. одвратен, омразен
Зборови со слично значење

detestation

1.
n. одвратност, омраза, гнасење; /2/ предмет на омраза, предмет на одвратност
Зборови со слично значење