? заменува една буква

repulsive

1.
a. одвратен, одбивен; /2/ одбивен, кој одбива
2.
одвратен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):

repulsively

1.
adv. одвратно: repulsively ugly/large одвратно грд/голем
Зборови со слично значење
прилози (синоними):

repulsiveness

1.
n. одвратност, одбивност, гадност, грозност
Зборови со слично значење