? заменува една буква

detestable

1.
одвратен
2.
a. одвратен, омразен
Зборови со слично значење