? заменува една буква

obscene

1.
a. непристоен, срамотен
2.
срамотен; непристоен
Зборови со слично значење

Obscene Publication Act

1.
n. law brit. закон против порнографија (во Велика Иритација)

obscenely

1.
adv. непристојно, безобразно, вулгарно; talk/behave obscenely безобразно/непристојно зборува/се однесува; be obscenely rich безобразно богат е
Зборови со слично значење
прилози (синоними):