? заменува една буква

inability

1.
немоќ, неспособност
2.
n. неспособност; немоќ
3.
неспособност, немоќ, неспособност
Зборови со слично значење
именки (синоними):
именки (антоними):