? заменува една буква

jurisdiction

1.
судска надлежност
2.
n. извршење на судска власт; /2/ правна надлежност, подрачја на судска власт; /3/ судство, правосудство
3.
судска надлежност/власт
4.
јурисдикција, управа
Зборови со слично значење

jurisdictional

1.
adj. law jurisdictional dispute спор околу судска надлежност. ~ly adv.
Зборови со слично значење