? заменува една буква

mastermind

1.
управува
2.
планира
Зборови со слично значење