? заменува една буква

move along

1.
phr.v. тргнува, се помрднува (колоната возила); се помрднува (на клупа): Can you move along a few places Можете ли да се помрднете за неколку места