? заменува една буква

move back; reverse

1.
враќа (назад); се враќа (назад)