? заменува една буква

move off

1.
phr.v. поаѓа, тргнува, заминува (возот/автобусот/автомобилот/војската)