? заменува една буква

prioress

1.
n. relig. помошничка на игуменија
Зборови со слично значење
именки (синоними):