? заменува една буква

proposer

1.
подносител на барањето за осигурување; предлагач
Зборови со слично значење
именки (синоними):