? заменува една буква

recess

1.
вдлабнатина
2.
n. вдлабнатина, дупка, вдлабнување; /2/ осамено место
3.
v. прави вдлабнување, издупчува
4.
катче
5.
распуст
6.
ниша
7.
одмор

recession

1.
опаѓање
2.
n. повлекување, отстапување; /2/ вдлабнување
3.
рецесија
4.
повлекување
5.
заминување

recessional

1.
adj. econ. рецесивен
Зборови со слично значење
именки (синоними):
придавки (слични):

recessive

1.
a. кој се повлекува, кој отстапува, кој се оддалечува