? заменува една буква

refrain

1.
се воздржува, се контролира
2.
1. припев, рефрен, напев
3.
припев
4.
напев, рефрен, припев
5.
се воздржува, се контролира, припев, рефрен, воздржува
Зборови со слично значење
именки (синоними):
глаголи (синоними):
глаголи (антоними):

refrain; chorus

1.
рефрен