? заменува една буква

signifier

1.
n. ling. знак (физичкиот (звучен/графемски) медиум со кој се искажува значењето): спореди: signified
Зборови со слично значење
именки (синоними):