? заменува една буква

slaughterhouse

1.
n. 1. кланица.
2. масакр
Зборови со слично значење
именки (синоними):