? заменува една буква

Иберија

1.
(грч. Iberia) 1. земјата низ која тече Ибер (денес: Ебро), т. е. старата Хиспанија, целиот Пиринејски Полуостров (Шпанија и Португалија); 2. стар назив за источна Грузија.