? заменува една буква

алвеоларен

1.
(лат alveolarıs) 1. што се однесува на забните лежишта, 2. келиски