? заменува една буква

амплитуда

1.
(лат amplitudo) 1. најголемата вредност што ja достига во текот на еден период некоја големина што е подложна на периодични промени,