? заменува една буква

антиквитет

1.
(лат antiquitas) 1. стар предмет со уметничка вредност, реткост (од древното минато), 2. фиг нешто застарено