? заменува една буква

барн

1.
(анг barn) физ мерна единица за површина во нуклеарната физика (1012 см2), не спаѓа во Меѓународниот систем на мери