? заменува една буква

билабијал

1.
(лат bı-, labıum усна) грам согласка што се изговара со двете усни (п, 6, м)