? заменува една буква

бриологија

1.
(грч. bryon, logia наука) бот. наука за мовта.