? заменува една буква

броматологија

1.
(грч. broma јадење, logia наука) наука за исхраната и за прехранбените продукти.