? заменува една буква

вибрант

1.
(лат. vibrare тресе; трепери) грам. глас чија битна особина е треперењето (на пр., р).