? заменува една буква

географ

1.
(грч. де, grapho пишува) стручњак за географија.