? заменува една буква

гео-

1.
(грч. де) префикс во сложенки со значење: земја, земен, земјин.