? заменува една буква

далај-лама

1.
(тибет.) врховен поглавар на ламаистите, што го сметаат за бог на земјата, а не само божји намесник; ламаистите веруваат дека далај-ламата е бесмртен, дека му старее само телото и, кога тоа ќе умре, неговиот дух поминува во некое момче што е однапред определено за наследник на покојниот лама; додека да порасне тоа дете, врховната власт ја врши панчен-лама или таши-лама.