? заменува една буква

декаден

1.
(грч. deka, dekados) 1. што се однесува на декада; 2. што е врзан за бројот десет;