? заменува една буква

департман

1.
(фр. département) 1. назив за административно-територијална единица во некои земји, околија, округ; 2. министерство во некои земји (Швајцарија, САД); 3. управно одделение на некоја установа.