? заменува една буква

дромедар

1.
(лат. dromedarius) 1. зоол. обична едногрба камила; 2. вид брза едрилица.