? заменува една буква

евгеника

1.
(грч. eu, genea потомство) наука за методите на подобрување на телесните и душевните особини на одделни индивидуи (човечки, животински); ги испитува условите под кои се отстрануваат наследните недостатоци, а добрите особини на потомците се унапредуваат.