? заменува една буква

екстремитет

1.
(лат. extremitas) 1. краен дел на телото (рака, нога); 2. крајност, крајна граница; 3. последен, краен миг, последен час; 4. в. екстремизам.