? заменува една буква

етнологија

1.
(грч. ethnos, logia) наука што ги проучува настанокот и развитокот на народите и нивната вкупна материјална и духовна култура, наука за народите.