? заменува една буква

зебу

1.
зоол. вид домашно говедо во Индија и Африка; Индијците го почитуваат како свето животно.