? заменува една буква

кантон

1.
(фр. canton) 1. округ, околија, област; 2. во Франција дел од арондисман.